Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Văn Đô)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Doi_van_nghe_trong_hoi_thi_Giai_dieu_tuoi_hong__nam_hoc_20122013.jpg Tiet_muc_mua_cua_HS_Truong_THCS_Dao_Duc.png Thay_Nguyen_Phuong_Nam_Bi_thu_Doan_dang_ngam_thanh_qua_cay_hoa_vua_trong_ky_niem_2632013.jpg Tiet_muc_doc_tau_dat_giai_nhi_trong_hoi_thi_cua_HS_Truong_THCS_Dao_Duc.png Chia_tay_DC_uy_vien_chi_bo_Le_Thi_Kim_Dung_nhiem_ky_20092012.jpg Ban_chi_uy_chi_bo_18_THCS_Dao_Duc__Tu_phai_sang_trai_DC_Nguyen_Xuan_Quynh_Bi_thu_DC_Le_Minh_Hong_Pho_bi_thu_DC_Nguyen_Thuy_Nga_Chi_uy_vien.jpg DC_Nguyen_Quoc_BaoTruong_Phong_GDDT_Binh_xuyen_phat_bieu_chi_dao_hoi_nghi_can_bo_vien_chuc_nam_hoc_20122013.jpg Thay_Nguyen_Dinh_Quang_tuoi_cay_hoa_moi_trong_chao_mung_26032013.jpg DC_Nguyen_Van_NgungDang_uy_vien_pho_chu_tich_xa_phat_bieu_chi_dao_Dai_hoi_chi_bo_khoa_20122015.jpg DC_pho_chu_tich_trao_giay_khen_va_thuong_cho_cac_thay_co_giao_vien_gioi.jpg Tiet_muc_van_nghe_chao_mung_le_khai_giang_20122013.jpg Tiet_muc_van_nghe_chao_mung_le_khai_giang_cua_lop_7_20122013.jpg Dong_chi_Bi_thu_chuc_mung_nha_truong.jpg Tiet_muc_van_nghe_chao_mung_le_khai_giang_201220132.jpg Hoi_nghi_can_bo_vien_chuc_nam_hoc_20122013.jpg Thay_Nguyen_Dinh_Quang_Tong_phu_trach_Doi_TN.jpg Tiet_muc_van_nghe_chao_mung_le_khai_giang_201220134.jpg Le_don_nhan_hoc_sinh_lop_6_vao_nha_truong.jpg Tiet_muc_van_nghe_chao_mung_le_khai_giang_201220131.jpg Y_kien_dong_gop_trong_hoi_nghi_can_bo_vien_chuc_nam_hoc_20122013.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Gốc > Giáo án > (180 bài)

  Thumbnail

  KHBD Văn 6 (Chân trời sáng tạ...

  Ngày gửi: 2021-08-08 20:47:57

  Thumbnail

  KHBD Văn 6 (Kết nối tri thức ...

  Ngày gửi: 2021-08-08 20:47:50

  Thumbnail

  KHBD Văn 6 (Kết nối tri thức ...

  Ngày gửi: 2021-08-08 20:47:25

  Thumbnail

  KHBD Văn 6 (Cánh Diều) HK II

  Ngày gửi: 2021-08-08 20:47:20

  Thumbnail

  KHBD Văn 6 (Cánh Diều) HK I

  Ngày gửi: 2021-08-08 20:47:13

  Thumbnail

  Giáo án Toán 6-Kì 2-KNTT

  Ngày gửi: 2021-08-07 09:43:25

  Thumbnail

  Giáo án Toán 6-Kì 1-KNTT

  Ngày gửi: 2021-08-07 09:43:20

  Thumbnail

  Giáo án Toán 6-Kì 2 Chân trời...

  Ngày gửi: 2021-08-07 09:43:10

  Thumbnail

  Giáo án Toán 6-Kì 1 Chân trời...

  Ngày gửi: 2021-08-07 09:43:01

  Thumbnail

  VĂN 9 KÌ 2 PTNL 5512

  Ngày gửi: 2021-01-27 20:11:33

  Thumbnail

  VĂN 8 KÌ 2 PTNL 5512

  Ngày gửi: 2021-01-27 20:11:22

  Thumbnail

  VĂN 7 KÌ 2 PTNL 5512

  Ngày gửi: 2021-01-27 20:11:11

  Thumbnail

  VĂN 6 KÌ 2 PTNL 5512

  Ngày gửi: 2021-01-27 20:10:59

  Thumbnail

  GIAO AN TOAN 9 KÌ 2 cv 5512

  Ngày gửi: 2021-01-27 20:09:03

  Thumbnail

  GIAO AN TOAN 8 KÌ 2 cv 5512

  Ngày gửi: 2021-01-27 20:08:53

  Thumbnail

  GIAO AN TOAN 7 KÌ 2 cv 5512

  Ngày gửi: 2021-01-27 20:08:38

  Thumbnail

  GIAO AN TOAN 6 KÌ 2 cv 5512

  Ngày gửi: 2021-01-27 20:08:19

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ 1-MAI DỊCH...

  Ngày gửi: 2020-12-03 19:28:25

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ 1-NGUYỄN H...

  Ngày gửi: 2020-12-03 19:27:58

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ 1-ĐOÀN THỊ...

  Ngày gửi: 2020-12-03 19:27:35

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ 1-PHÚ LỘC ...

  Ngày gửi: 2020-12-03 19:27:05

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ 1-MẠC ĐĨNH...

  Ngày gửi: 2020-12-03 19:26:31

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 KÌ 1-AMS-2017...

  Ngày gửi: 2020-12-03 19:25:51

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 7 KÌ 1-ĐOÀN THỊ...

  Ngày gửi: 2020-12-02 19:47:39

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 7 KÌ 1-TÂN MAI ...

  Ngày gửi: 2020-12-02 19:46:52

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 7 KÌ 1-NGUYỄN H...

  Ngày gửi: 2020-12-02 19:46:16

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 7 KÌ 1-VINSCHOO...

  Ngày gửi: 2020-12-02 19:45:26

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 6-HK1-TÂN ĐỊNH ...

  Ngày gửi: 2020-12-01 18:51:13

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 6-HK1-NGUYỄN HU...

  Ngày gửi: 2020-12-01 18:50:51

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 6-HK1-NGÔ GIA T...

  Ngày gửi: 2020-12-01 18:48:50

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 6 HỌC KÌ 1

  Ngày gửi: 2020-12-01 18:46:44

  Thumbnail

  Ôn hè Toán 8 lên 9

  Ngày gửi: 2020-08-17 20:35:28

  Thumbnail

  Ôn hè Toán 7 lên 8

  Ngày gửi: 2020-08-17 20:35:02

  Thumbnail

  Ôn hè Toán 6 lên 7

  Ngày gửi: 2020-08-17 20:34:15

  Thumbnail

  Ôn hè Toán 5 lên 6

  Ngày gửi: 2020-08-17 20:34:00

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG TOÁN 6-KÌ 2

  Ngày gửi: 2020-06-04 10:44:08